วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
ประกาศ ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการรับสมัคร
และป้องกันปัญหาการส่งเอกสารล่าช้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ดังนั้น ทางวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศจะประกาศเลขที่ผู้สมัคร
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 เมษายน 2557
จึงขอให้ผู้สมัคร ตรวจสอบหมายเลขผู้สมัคร
แล้วรีบดำเนินการส่งเอกสารมาตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้เบื้องต้นแล้ว
 

  ประกาศ ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2557  
 
 
   

 

 
 
powered by INET